• VÆLG kommune her

Omsorgs- og specialtandpleje

Dette er Furesø Kommunale Tandplejes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for personer, der er visiteret til omsorgs- eller specialtandplejeordningerne.

Hjemmesiden henvender sig til omsorgs- og specialtandplejepatienter selv men også til deres  pårørende og  plejepersonale samt andre interesserede.

Vi bruger ‘seniortandpleje’ som begreb for tandpleje for ældre borgere – det er altså ikke en særlig ordning i tandplejesystemet.

 

GRATIS INSTRUKTIONS- OG INFORMATIONSMATERIALERLæs mereKontakt Furesø Kommunale Tandpleje

Administration
Søndersøskolen
Kirke Værløsevej 50
3500 Værløse

Tlf.: 72 35 60 00
E-post: tandplejen@furesoe.dk

Overtandlæge Helle Vittrup Rasmussen